مولا

 

آب حیات منست خاک سر کوى دوست

گر دو جهان خرمیست ما و غم روى دوست

ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار

فتنه در آفاق نیست جز خم ابروى دوست

داروى مشتاق چیست زهر ز دست نگار

مرهم عشاق چیست زخم ز بازوى دوست

دوست به هندوى خود گر بپذیرد مرا

گوش من و تا به حشر حلقه هندوى دوست

یابن الحسن نظری اقاجان    مددی اقا  که جر تو من کسی رو ندارم که یاریم کند

دوستان دعا بکنید برام  که خدا مشکل همه رو حل کنه دوستون

/ 0 نظر / 27 بازدید